• 1. Dostawy produktów zamawianych w Sklepie Internetowym www.mar-cell.pl realizowane są na terenie całego kraju.
  • 2. Klient posiada prawo wyboru sposobu dostawy:
    -kurier DHL / GLS / FEDEX - przelew na konto -15,99 ZŁ
    -kurier DHL / GLS / FEDEX- za pobraniem - 18,99 ZŁ

      - kurier Fedex 

  • - odbiór osobisty z magazynu sprzedającego, po uprzednim zaznaczeniu w komentarzu zamówienia.
  • 3. Wysyłka gratis powyżej 500zł
  • 4. Zamówienia złożone do godziny 14.00 są wysyłane tego samego dnia, natomiast po godzinie 14.00 są wysyłane dnia następnego.
  • 5. Odbiór przesyłki od firmy kurierskiej musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem. Z chwilą pokwitowania na Nabywcę przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.
  1. Odbierając towar Nabywca jest zobowiązany do sprawdzenia, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu. Warunkiem rozpatrzenia ewentualnej reklamacji jest spisanie w obecności pracownika firmy spedycyjnej "Protokołu Reklamacji".

Warunki gwarancji

1. Firma MAR-CELL zwana dalej Gwarantem, udziela gwarancji na sprawne działanie zakupionego towaru.

2. Okres gwarancji liczony jest od daty sprzedaży i wynosi 6 miesięcy. W przypadku oryginalnych wyświetlaczy Samsung, Sony, LG, Huawei, Xiaomi  okres gwarancji wynosi 3 miesiące. Czas rozpatrywania oryginalnych wyświetlaczy może potrwać do 1,5miesiąca ze względu na wysyłkę do producenta.

3. Podstawą gwarancji jest widoczna plomba MAR-CELL lub M-C oraz pozostałe plomby/pieczątki znajdujące się na produkcie.

4. Nabywca zobowiązany jest dostarczyć wadliwy towar na własny koszt do siedziby naszej firmy:
MAR-CELL ul. Długa 68D , 53-633 , Wrocław. Nabywca zobowiązany jest ponadto załączyć kopię faktury lub oryginał paragonu wraz z dokładnym opisem uszkodzenia oraz swoimi danymi kontaktowymi.

5. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody będące następstwem pojawienia się wad produktu.

6. Nabywca traci wszelkie prawa gwarancyjne w przypadku uszkodzeń mechanicznych powstałych po wysyłce/odbiorze przez Nabywcę towaru.

7. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych oraz takich podzespołów jak układy scalone itp. 

UWAGA: Przed montażem i sprawdzeniem działania wyświetlaczy prosimy o nie zrywanie foli ochronnej (przyśpieszy to proces rozpatrzenia gwarancji).

FORMULARZ REKLAMACYJNY DO POBRANIA

W razie pytań prosimy o kontakt mailowy: reklamacje@mar-cell.pl